Termeni si conditii

 Termeni si conditii pentru inchirieri auto


2.CONDITII GENERALE PENTRU INCHIRIERI AUTO CU SI FARA SOFER:
21. Clientul este rugat sa citeasca si sa confirme acceptarea contractului si semnarea acestuia.Aceasta trebuie sa indeplineasca toate conditiile stipulate mai jos.
2.2. Proprietarul isi rezerva drptul de a refuza inchirierea autovehiculului.
Sunt incluse in tariful de inchiriere:RCA,CASCO.Rovineta,intretinerea reviziile tehnice periodice,asistenta rutirta 24/24, 7/7 si in caz de accident sau pana
mecanica,cat si atovehicul la schimb.
2.3. Clientul tebuie sa aiba minim 21 de ani si permis valid de minim 1 an(conform conventiei de la Viena 8 nov.1968).
Toate autovehiculele sunt livrate si trbuie returnate cu plinul facut.In cazul in care rezervorul nu este plin la returnare se va factura contravaloarea
combustibilului lipsa dupa estimarea locatarului.
Livrarea si restituirea autovehicolului se face la locul,data si ora stabilite de Client impreuna cu locatarul si mentionate in contract.
Conditiile de plata:
Plata se face in avans la semnarea contractului.Tarifele de inchiriere sunt stabilite in Eur si nu includ TVA.Contravalorea totala se factureza in LEI la
cursul BNR(din ziua facturarii).
Pentru persoanele juridice emiterea facturi se face la inceputul perioadei de inchiriere.Cand inchirierea excede o luna,o factura partiala va fi emisa la
fiecare sfarsit de luna.
Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre locatar in termen de 5 zile calendaristice de la emiterea facturii de catre acasta din urma.
In cazul depasiri termenului de plata de 5 zile calendaristice,beneficiarul este penalizat cu 0,25% pe zi de intarziere,penalitatile fiind calculate
asupra valorii scadente datorate exprimate in echivalent eur.Deasemenea vor fi facturate diferentele de curs valutar.
In cazul neachitari facturii dupa 10 zile calendaristice de la data scadentei mentionata la articolul3.1 locatorul isi rezerva dreptul de a rezilia
prezentul contract si de a retine sumele din biletul la ordin lasat garantie.
La semnarea prezentului contact beneficiarul va trimite locatorului un bilet la ordin pentru suma stabilita in contract drept garantie in cazul
furtului sau accidentarii autovehicolului.Locatorul isi rezerva dreptul de a retine sumele din biletul la ordin.Biletul la ordin vab fi returnat
beneficiarului in momentul incetarii contractului,cu conditia ca el sa-si fi indeplinit toate oblgatiile prevazute in contract.
Clientul plateste la semnarea contractului o garantie de 150-500Eur sau echivalentul in lei la cursulBNR al zilei respective,pentru avarii.Garantia
astfel retinuta va fi restituita Clientului in momentul predarii autovehicului in aceeasi stare in care a fost predat(conform fisei de predare primire).
Garantia pentu avarii se oprste de catre Locator in urmatoarele conditii:
-intretinerea inadecvata a autvehiculului,fapt ce a dus la defecte si distrugeri(taierea,inteparea sau explozia anvelopelor,deformarea jantelor,
deteriorarea tapitariei, a huselor sau a placutelor de inmatriculare,murdarie excesiva,lipsa obiectelor specificate in fisa de predare-primire,defectiuni
intentionate la motor)
-daune (accidente )cauzate autovehiculului inchiriat, din vina clientului sau cu autor necunoscut (include si situatia in care autovehicolul este lovit
in parcare),cat si pentru zilele de stationare in servis pe durata reparatiei si francizei conform asigurari casco a autovehicolului
-furtul autovehicolilui inchiriat sau a anumitor parti apartinand acestuia(oglinzi,placute inmatriculare,cd player).
Autovehiculul are asgurare CASCO.Asigurarea nu acopera si pierderea,furtul sau distrugerea bunurilor apartinand Clientului sau insotitorilor sai,aflate in
autovehicul.
Pretul de inchiriere pe zi este oferit in fuctie de perioada de inchiriere.In cazul restituirii anticipate (inainte de expirarea perioadei de inchiriere)
nu se ramburseaza sumele platite ,dect cu exceptia initiativei Locatorului.
Rezilierea anticipata a contractului nu poate fi facuta decat cu acordul Locatorului.In caz de restituire anticipata fara reziliere anticipata,Clientul se
obliga sa plateasca totalul obligatiilor financiare ramase ,conform contractului de inciriere.
La returnarea autovehiculului,in cazul intarzierii anuntate de pana la o ora fata de data si ora mentionata in contract nu se percep taxe suplimentare.
Locatorul isi rezerva dreptul de a percepe un tarif suplimentar dupa modul de calcul urmator:pentru o intarziere anuntata intre 1-3 ore,se percepe un
tarif suplimentar corespunzator unei jumatati de zile de inchiriere la tariful de lista;pentru o intarziere anuntata mai mare de 3 ore se percepe un tarif
suplimentar egal cu contravaloarea unei zile de inchiriere la tariful de lista.Prin tariful de lista se intelege tariful pentru o zi de inchiriere corespunzator
autovehiculului inchiriat.Itarzierea anuntata nu poate sa depaseasca 24 de ore de la termenul mentionat in contract.
In calculul pretului nu sunt incluse costurile carburantilor,care sunt in sarcina clientului.
Punerea la dispozitie a sferului pentru o perioada mai mare de 8h/zi este taxata cu 30EUR/zi la care se adauga costurile cazariin si servirii mesei.
4.Obligatiile locatorului
Locatorul are urmatoarele obligatii:
Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autovehiculului ce constituie obiectul contractului prin predarea autovehiculului:completarea
fisei de predare-primire,imanarea cheilor si a actelor masinii(certificat de inmatriculare,polita de asigurare RCA,rovigneta)in original sau copii.
Sa predea autovehicululClientului,conform contractului si dupa efectuarea platii, in buna stare de functionare si in acord cu normele tehnice ale
 o nouafabricantului pe baza fisei de predare-primire.
Sa inlocuiasca autovehiculul cu un altul din aceeasi clasa sau dintr-o clasa superioara,in limita vehiculelor disponibile in stoc,in cazul in care acesta
a suferit avarii ce nu pot fi remediate pe loc.La inlocuirea autovehiculului se va comleta o noua fisa de predare-primire.
Daca a fost oprita garantia total sau partial clientul are obligatia de a plati locatorului o noua garantie corespunzatoare tipului de autovehicul primit
la schimb sau diferenta aferenta.
5.Obligatiile clientului
Clientul are urmatoarele obligatii:
Sa respecte termenii si conditiile prezentului contract precum si a anexelor acestuia.
Sa achite contravaloarea inchirierii autovehiculului cu respectarea conditiilor prevazute in cap.3 al contractului.
Sa restituie autovehiculul in bune conditii,conform contractului si fisei de predare-primire.Totodata,la predare va inapoia setul de chei si actele masinii,
in buna stare.In cazul pierderii sau deteriorarii cheilor sau actelor masinii,este de acord sa plateasca suma de 150Eur in conditiile precizate.
Sa nu foloseasca autovehiculul in scop de taximetrie,scoala de soferi,sporturi auto,activitati de paza si protectie,transportul substantelor periculoase
sau inflamabile,activitati de impingere sau tractare.
Sa nu permita conducerea autovehiculului de catre alte perdoane inafara celor mentionate in contract.
Sa nu paraseasca teritoriul Romaniei cu autovehiculul inchiriat.In caz contrar,in cazul unei daune ,va suporta toate costurile aferente reparatiei si
repatrierii.
Sa nu vandalizeze,gajeze sau dispuna de autovehicul in orice alt mod decat cel agreat prin prezentul contract.
Sa suporte contravaloarea tuturor daunelor autoturismului,si/sau tertilor produse din culpa sa in timpul savarsirii oricaror infractiuni incriminate de
legislatia in vigoare,inclusiv conducerea autovehiculului sub influenta bauturilor alcoolice,a produselor ori substantelor stupefiante,psihotrope
sau medicamentelor cu efecte similare acestora.
Sa achite integral amenzile primite privind incalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice,amenzi rezultate in urma parcarilor neregulamentare si
toate costurile rezultate in urma actiunilor autoritatilor locale vis-s-vis de autovehiculul ce face obiectul acestui contract, pe durata inchirierii.
Sa instiinteze Locatorul,la cererea acestuia ,cu privire la locul unde se afla 24 de ore de la cererea acestuia.
Sa restituie Locatorului autovehiculul la termenul si in conditiile prezentului contract si sa suporte toate cheltuielile de aducere a autovehiculului in
cazul in care nu respecta locul returnarii.
In cazul furtului autovehiculului,Clientul se obliga sa instiinteze imediat Locatorul si sa declare,in momentul constatarii,evenimentul infractional
organelor de politie.
Daca autovehiculul este furat cu tot cu actele masini,clientul va suporta intreaga valoare evaluata a acestuia.
Urmatoarele situatii sunt asimilate furtului autovehiculului savarsit de catre Client sau cu complicitatea Clientului:
-depasirea termenului de restituire a autoturismului cu peste 24ore in lipsa unei intelegeri intre parti privind prelungirea perioadei de inchiriere
si plata contravalorii acestei prelungiri
-lipsa sesizarii organelor de politie in cazul disparitiei autovehiculului,lipsa confirmarii plangerii din partea politiei si neprezentarea cheii
originale a masinii.
6. Procedura in caz de daune:
Clientul are obligatia de a anunta Locatorul si de a raporta imediat Organelor de Politie orice dauna descoperita la autovehicul inchiriat.
Daca dauna are autor necunoscut clientul are obligatia de a obtine autorizatia de reparatie de la Organele de la Politie.
Daca accidentul s-a produs din vina clientului acesta are obligatia ca pe langa autorizatia de reparatie sa posede si procesul verbal eliberat de
Organele de Politie ;de asemenea clientul are obligatia de a se prezenta la inspectoratul de daune al companiei asiguratoare pentru a da o declaratie;
in caz contrar se va factura intraga contravaloare a daunei si a costurilor suplimentare generate de aceasta.
In cazul in care vinovat de producerea accidentului este un alt participant la trafic clientul are obligatia de a obtine de la Organele dd Politie
autorizatia de reparatie impreuna cu procesul verbal condtatator si copia dupa asigurarea RCA a vinovatului,daca acesta este de adord.
In toate cazurile descrise anterior clientul are obligatia de a verifica mentionarea tuturor daunelor constatate in autorizatia de reparatie;daunele
netrecute in autorizatia de reparatie sau deja existente conform fisei de predare primire urmand a fi facturate integral clientului.
In cazul in care clientul nu aduce cel putin unul dintre actele mentionate anterior corespunzatorei fiecarei situatii,contravaloarea daunei va fi
facturata integral clientului.
7. Restituirea autovehiculului
La expirarea duratei de inchiriere Clientul are obligatia de a restitui autovehiculul la ora si locul specificate in contract.Restitirea este efectiva
in momentul semnarii fisei de predare-primirde catre Locator si Client.
In cazul in care Clientul intarzie nejustificat pentru predarea autovehiculului,Locatorul are dreptul sa il ridice din posesia Clientului pe cheltuiala
si riscul acestuia din urma.
In cazul in care Clientul nu restitue autovehiculul inchiriat si nu se prelungeste perioada de inchiriere,acesta este obligat cu plata penalitatilor
calculate la tariful din lista.
Contractul poate fi prelungit cu acordul ambelor parti prin semnarea unui act aditional.
8. Dispozitii finale
Din momentul predarii autovehiculului si pana la intrarea in posesia acestuia,Locatorul este exonerat de raspundere pentru daunele provocate tertilor
de autovehculul inchiriat Clientului.
Pentru neindeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor reciproce prevazute de prezentul contract ,partile raspund potrivit prevederilor
legii si ale prezentului contract.
Clientul este pus de drept in intarziere pentru tote oblgatiile asumate in contract si nerespectarea ca atare la termene.
Locatorul isi reverva dreptul de a recupera de la Client orice suma de bani si cheltuielile ocazionate de recuperarea acesteia ,in conformitate cu
legile romanesti in vigoare privind despagubirea ,ca urmare a incalcarii de catre Client a bbligatiilor ce fac obiectul acestui contract.
Prezentul contract este supus legilor din Romania.Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract se va solutiona mai intai pe cale
amiabila iar in caz de nesolutionare partile se vor adresa instantelor de judecata competente.
Pentru orice litigiu prezentul contract se constituie ca proba doveditoare.
Prin semnarea prezentului contract ,clientul recunoaste ca a citit ,a inteles si se obliga sa respecte prezentele conditii de inchiriere ca
parte integranta a contractului.


PRETURILE SI CONDITIILE POT FI SCHIMBATE FARA O NOTIFICARE PREALABILA.IN TOATE CAZURILE,PRETURILE CONFIRMATE LA MOMENTUL REZERVARII MASINII NU POT FI
SCHIMBATE.

Orasul Tulcea

orastulceaTulcea este municipiul de reședință a și cel mai mare oraș al județului Tulcea, Dobrogea, România. Este situat pe 7 coline din Dealurile Tulcei, pe o vatră populată continuu începând din perioada culturii Gumelnița (2900 - 2200 î.C.), continuând cu așezarea greacă Aegyssus. [....]

Delta Dunarii

delta34Delta Dunării (3446 km²), aflată în mare parte în Dobrogea, România, și parțial în Ucraina, este a doua ca mărime și cea mai bine conservată dintre deltele europene.Delta Dunării a intrat în patrimoniul mondial al UNESCO în 1991, este clasificată ca rezervație a biosferei la nivel național în România și ca parc național în taxonomia internațională a IUCN. [....]

Muzeul de pesti Tulcea

muzeupestitulceaDaca nu stiati, avem un acvariu urias in Romania, Tulcea unul dintre cele mai mari din Europa. S-a deschis miercuri la Tulcea, unde 50 de specii de pesti traiesc in 27 de bazine umplute cu 100 de tone de apa.Acvariul face parte din Centrul Eco-turistic "Delta Dunarii".. [....]

Thursday the 28th. Joomla Templates Free. Custom text here
Copyright 2012

©